Τομείς και Ειδικότητες

Τομεις - Ειδικοτητες

Νέο Επαγγελματικό Λύκειο (νέο Σύστημα)

 

Οι Κύκλοι Σπουδών των Εσπερινών ΕΠΑΛ διακρίνονται σε Ομάδες Προσανατολισμού,

Τομείς και Ειδικότητες.

Ομάδες Προσανατολισμού

Τομείς

Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διοίκησης και Οικονομίας

 

Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

 

Τομέας Πληροφορικής

Διοίκησης και Οικονομίας

 

Τομέας Υγείας Πρόνοιας 

 

Τομέας Μηχανολογίας

Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής

 

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 

 

Ι. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

Τομέας Πληροφορικής

  1. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Τομέας Μηχανολογίας 

  1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
  3. Τεχνικός Οχημάτων

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

  1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων

 

 ΙΙ. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

 

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΙΙΙ.  Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας Πρόνοιας & Αισθητικής- Κομμωτικής

Τομέας Υγείας Πρόνοιας

1.    Βοηθός  Νοσηλευτή

2.    Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 Τομέας Αισθητικής- Κομμωτικής

       3.    Αισθητικής Τέχνης

 

  

Μαθήματα ανά ομάδα Προσανατολισμού Α Τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ (13 ώρες/εβδομάδα)

Μαθήματα

Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διοίκησης και Οικονομίας

Υγείας Πρόνοιας & Αισθητικής- Κομμωτικής

Αρχές Μηχανολογίας  (4 ώρες)

Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες)

 

  1. Αγωγή Υγείας (3 ώρες)

Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας

(3 ώρες)

Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)

 

  1. Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας (2 ώρες)

Τεχνικό Σχέδιο

(2 ώρες)

 

  1. Πρώτες Βοήθειες (2 ώρες) 

 

  1. Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις (2 ώρες)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή  (2 ώρες)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή  (2 ώρες)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή  (2 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)

ΝΕΟ! Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013 ( 28/01/2014 )

 

Για τους εγγεγραμμένους μαθητές της Γ΄ και Δ΄τάξης ισχύουν:

 

 

ΤΟΜΕΙΣ και οι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε ΠΤΥΧΙΟ (επαγγελματικό) και ταυτόχρονα  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ισότιμου του ΓΕΛ) στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου, είναι :

 

Τ Ο Μ Ε Ι Σ

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ